Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving of IDEAL.

Krachtenpraal zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen, dan zal ook de levertijd ingaan.

Het minimaal te besteden bedrag is €7,50 exclusief verzendkosten.

Rekeningnummer NL69RABO0334627958 Krachtenpraal.

Artikel 2

Krachtenpraal brengt verzendkosten in rekening. De hoogte van deze kosten bedraagt €6,50 in Nederland, voor België €7,95.

Artikel 3

Na ontvangst van de order zal Krachtenpraal zijn uiterste best doen de goederen binnen 7 werkdagen bij u te laten bezorgen. Mocht dit onverhoopt niet gaan lukken, dan nemen wij contact met u op via de e-mail. Post wordt verstuurd met PostNL. Indien de bezorgdienst een bestelling niet kan afleveren, wordt dit teruggestuurd naar Krachtenpraal. De reden kan zijn dat je een foutief postadres hebt opgegeven bij je bestelling. Of dat je herhaaldelijk niet thuis was bij de aflevering van een pakketje. De kosten voor het opnieuw opsturen van je bestelling brengen we bij je in rekening. PostNL doet na 2 vergeefse afleverpogingen een afhaalbericht in je bus, waarmee je de bestelling zelf kunt ophalen. Doe je dat niet binnen 2 weken, dan zendt PostNL het pakketje retour. Ter verlaging van de onkosten en de druk op het milieu hergebruiken we verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk.

Artikel 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet, kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient dit te doen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling. Wij stellen het zeer op prijs dat een retourzending vooraf per mail wordt aangemeld.

Zonder voorafgaand overleg, worden verzendkosten voor retourzendingen standaard niet door ons vergoedt.

Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen worden door ons niet gecrediteerd. U dient binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan Krachtenpraal, adres: Postbus 12, 9271 AA De Westereen Nederland.

Bij retourzendingen die voldoen aan de voorwaarden zoals in tekst hierboven is beschreven zal het retourbedrag zo spoedig mogelijk na ontvangst door Krachtenpraal aan u worden terugbetaald. Krachtenpraal behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel als gevolg van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.

Krachtenpraal behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na de aflevering van de bestelling aan Krachtenpraal is gemeld.

Gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden.

Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bindfout.

Wanneer uw bestelling beschadigd bij u is gearriveerd, dient u dit nog dezelfde dag aan ons te melden via e-mail.

Als uw zending, binnen 3 werkdagen nadat u een mail van ons heeft ontvangen met bevestiging dat uw bestelling is verzonden, nog niet bij u is gearriveerd dient u dit ons direct te laten weten. Anders kunnen wij geen onderzoek meer instellen en vervalt uw recht op vergoeding.

Artikel 5

Krachtenpraal staat er voor dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan een aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 6

Krachtenpraal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Krachtenpraal en transportstagnatie.

Artikel 7 privacy

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren. Krachtenpraal geeft geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden door. Gegevens van klanten zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van bestellingen en gebruik door Krachtenpraal.

Artikel 8

Geleverde goederen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien dit niet gebeurt zal er een vordering plaatsvinden die door derden wordt uitgevoerd. Alle kosten die daaraan zijn verbonden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, zullen voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 18 procent van de vordering van Krachtenpraal met een minimum van € 40,00.

Artikel 9

Bestellingen die buiten de schuld van Krachtenpraal tijdens de verzending zoekraken zullen niet worden vervangen of vergoedt, tenzij dit aantoonbaar is te wijten aan nalatigheid van Krachtenpraal. Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld, zijn wij niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden. Als u alsnog het besteld wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf te betalen.

Al onze producten worden streng gecontroleerd voordat ze worden verzonden. Op verlies van losse onderdeeltjes bij sieraden en op slotjes van sieraden wordt geen garantie verleend. Dit is ook niet het geval bij verlies of diefstal van goederen. De foto’s in de Krachtenpraal webshop tonen voorbeeldexemplaren die een goede indruk geven van wat je kunt verwachten. Voor wat betreft stenen, zij zijn een natuurproduct en ieder exemplaar is anders. Daarom wijken ze vaak iets af van de foto’s in de webwinkel. Bij sommige stenen gaat het om unieke exemplaren. Dan toont de foto op de website precies wat je krijgt. Energetische edelsteentherapie kan gezondheidsklachten verlichten en behandeling door een arts ondersteunen. Het is echter geen vervanging voor medicijngebruik. neem bij ernstige klachten altijd contact op met je arts.